Birjanın Üstünlükləri və Dezavantajları

Üstünlükləri
Vədəli daşınan qiymətlər və əmtəə birjaları yalnız mütəşəkkil bazarlarda, Sərmayə Bazarı Qurulu/təşkilatı və Ticarət Nazirliyinin möhkəm yoxlamas(n)ı altında işlə/çalışan şirkət və təşkilatlar vasitəçiliyi ilə edilər. Birja əməliyyatları ilə əlaqədar detallı bir qanuni mevzuatın və möhkəm yoxlamanın varlığı bazara qeyri-qanuni və ya manuipilasyon məqsədli vasitəs(n)i şirkətlərin girmə riskini azaldar.

Dezavantajları
Yalnız mütəşəkkil bazarlarda edilə bilən birja əməliyyatları üçün sərmayəçilər qanuni mevzuatın şərt qaçdığı çox sayda proseduras(n)ı yerinə yetirmək vəziyyətindədirlər. Həm alıcılar həm də satıcılar bazara girə bilmək üçün bir silsilə/serial qəbul şərtlərini yerinə yetirmək vəziyyətindədir.

Birja əməliyyatlarında məlumat axışı, məsləhətçilik, alıcı ilə satıcı arasındakı müqavilələrin hazırlanması kimi xidmətləri verən vasitəs(n)i təşkilat və şirkətlər xidmətləri qarşılığında komissiya al/götürməkdədirlər. Bu komissiyaların xaricində lazımlı cəmiyyət və mühasiblik işlərində də xərclər ortaya çıxmaqdadır. Bütün bu xərclər zaman zaman çox yüksək miqdarlara çıxa bilməkdədir.
Xüsusilə səhmlər bazarı digər birja törəmələrinə görə müdaxiləyə daha çox açıqdır.

Birja kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Birja Nədir? Necə Əməliyyat Edilər?

Birja ən ümumi tərifi ilə ticari mal və sənədlərin, müəyyən standartlar və qaydalar daxilində alınıb satıldığı mütəşəkkil bir sistemdir. Beynəlxalq platformada London, Tokio, New York kimi coğrafi və ticari mərkəzlərdə olan qlobal bazarların yanında, hər ölkənin öz içində meydana gətirdiyi təşkilati birjalar ol/tapılar.

Birjada edilən əməliyyatlarda sərmayəçilər ilə bazar arasında əlaqə quran və məlumat alış-verişini təmin edən vasitəs(n)i təşkilatlar ol/tapılar. Bu təşkilatlar; bazarda ticarəti edilən hər cür sərmayə vasitəsinin alış-verişində vasitəçilik, tərəflər arasında müqavilələrin təşkil edilməsi, sərmayə məsləhətçiliyi və ya protföy idarəçiliyi kimi xidmətlər təmin edərlər. Bu xidmətlər qarşılığında da sərmayəçidən müəyyən bir nisbətdə komissiya al/götürərlər.

Birjada ticarəti edilən bütün malların qiymətləri, sərbəst bazar şərtlərində ərz – tələb tarazlığına görə təyin olunar. Lakin ərz və tələb vəziyyəti müxtəlif faktorlara bağlı olaraq tez-tez dəyişdiyindən qiymətlər də davamlı hərəkət halındadır. Bu faktorlar iqtisadiyyat, siyasət kimi ümumi vəziyyətlərin yanında bir əmtəənin və ya qiymətli sənədin qiymətini doğrudan təsir edə biləcək xüsusi şərtlər ola bilər. Qiymətlərin dalğalı olması sayəsində sərmayəçilər, qiyməti düşəcəyi nəzərdə tutulan mallarda satış əməliyyatı və ya yüksələcəyi nəzərdə tutulan mallarda alış əməliyyatı edərək gəlir əldə edə bilərlər.

Birja kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Forex Nədir?

Forex bazarı ölkəmizdə bir neçə ildir tanınmasına baxmayaraq məşhurluğu sürətlə artmış və qısa zamanda geniş bir sərmayəçi kütləsinə çatmışdır. İngiliscə kurs ticarəti mənasını verən Foreign Exchange sözlərinin qısaltması ilə ibarət olan/yaranan forex bazarında; müxtəlif ölkələrin pul vahidlərinin yanında bir çox əmtəə, səhm, beynəlxalq birja indeksləri qiymətləri üzərindən alış-veriş edilərək gəlir əldə edilə bilməkdədir. Sərmayəçilər alış satdıqları mali vasitələrin (kurs, qızıl, səhm) özlərinə fiziki olaraq sahib olmayıb, yalnız qiymətlərindəki dəyişmə üzərindən əməliyyat edərək gəlir əldə etməyi hədəflər. Məsələn qızıl qiymətlərinin yüksələcəyini düşünən sərmayəçi, qızıl paritesinde alış əməliyyatı açar, müəyyən bir miqdar yüksəldiyini gördüyündə aradakı fərqdən qarını al/götürərək geri bağlaya bilər. Eyni şəkildə qiymətlərin düşəcəyinə inan adam da satış əməliyyatı ilə qar/qazanc əldə edə bilər.

Digər birja törəmələrindən fərqli olaraq, dünyanın ən böyük likidite həcminə sahib olan bu bazarda, gündə ortalama 5.5 trilyon Dollar nağd pul dönməkdədir. Bu qədər böyük əməliyyat həcminin olmasının səbəbi, bazarın sərmayəçi portföyünün geniş və müxtəlif olmasıdır. Mərkəz banklarından sığorta şirkətlərinə, fərdi iştirakçılardan beynəlxalq şirkətlərə qədər çox sayda təşkilati və fərdi iştirakçı forex bazarında sərmayələrini qiymətləndirməkdədir.

Beynəlxalq yoxlamaya sahib olan, dünyanın ən böyük bankları və maliyyə quruluşları tərəfindən ticarətin icra edildiyi forex bazarında, bütün əməliyyatlar bankçılıq şəbəkəs(n)i köməyi ilə reallaşar. Bütün bazarın idarə olunduğu tək bir ümumi mərkəz yoxdur. Bütün qiymətlərin sərbəst bazar mühitində özbaşına təyin olunduğu bu bazarda, hər hansı bir mali və ya siyasi quruluşun qiymətlərə doğrudan müdaxilə etmə şansı yoxdur. Anlıq olaraq dəyişən qiymətlər, eyni zaman hissəsi içərisində dünyanın hər yerində az qala eynidir.

Həftə içi hər gün, gündə 24 saat, internet daxilolma/müraciəti olan hər yerdən əməliyyat edilə bilən forex bazarında, internet üzərindən endirilən inkişaf etmiş əməliyyat platformaları ilə sərmayələri idarə etmək son dərəcə asandır. Bu asanlığı səbəbiylə fərqli yaş və peşə qruplarından hər kəsin maraq/əlaqəsini çəkə bilməkdədir.

Forex kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın